Try & Hire

Professionelt rekrutterings- eller vikarbureau

Er rekruttering blevet et hverv, som tager alt for meget tid og mange penge for jeres firma? Det bedste svar på den udfordring kan med stor sandsynlighed være outsourcing af rekruttering af nye medarbejdere til et professionelt rekrutterings- eller vikarbureau. Dermed kan personalemedarbejderne i din virksomhed bruge ressourcerne på medarbejderudvikling og medarbejderpleje alt imens virksomheden utvivlsomt bliver velsignet med den helt rette medarbejder, der er perfekt til den konkrete afdeling professionelt samt personlighedsmæssigt, når et vikar- eller rekrutteringsbureau tager vare på de mange opgaver omkring rekrutteringen af nye medarbejdere. Men hvilke opgaver er det egentligt, at et rekrutteringsbureau er i stand til at klare for jeres firma ifm. rekruttering? Det vil jeg med denne artikel kaste lys over for dig ud fra erfaringer som er opbygget gennem årevis med forskellige jobs som HR-ansvarlig i et væld af danske alarmfirmaer.

HR-ansvarlig

Såfremt et firma vælger at overlade opgaver i forbindelse med rekruttering til et professionelt rekrutteringsbureau, vil det altid være en forudsætning, at bureauets konsulenter får mulighed for at aflure alle behov og ønsker hos firmaet såvel som ved kandidaten. Og så allerede før parterne får lejlighed til at møde hinanden. Dertil får den kommende arbejdsgiver konsulentens hjælp til at formulere en optimal personprofil og jobbeskrivelse, førend rekrutteringen af den bedst egnede kandidat går i gang. Efter den indledende fase er overstået, iværksætter rekrutteringsbureauet så rekrutteringen af den rette medarbejder. Allerførst tjekker bureauet altid deres egen database i håbet om at finde velegnede kandidater til jobbet. Ikke sjældent vil det være muligt at finde den perfekte kandidat i kartoteket. Ellers vil rekrutteringsbureauet stå for samtlige opgaver ifm. annoncering under den åbne rekruttering.

De konkrete fordel

I denne fase af rekrutteringsprocessen er det muligt for virksomheden at fortsætte sin normale gang, eftersom bureauet står for alt arbejdet med at finde op til tre kvalificerede ansøgere til jobbet, der bagefter kommer til et jobinterview ude ved den pågældende virksomhed. Under selve udvælgelsen af de rette kandidater anvendes en række professionelle værktøjer med henblik på at skabe fundamentet for at den specifikke rekruttering bliver en succes. Disse redskaber kan bl.a. være en grundig personprofilanalyse og relevante færdighedstests. Der kan ydermere udføres en kontrol af referencer ved kandidaternes forudgående chefer. Den optimale rekruttering afsluttes imidlertid ikke når firmaet får de tre mest kvalificerede ansøgere til jobsamtale. Bureauet sørger også for hele opfølgningen efter samtalerne er forbi, og den rette kandidat er udvalgt. Sidst men ikke mindst kan den ansættende virksomhed få glæde af ”Try & Hire” ordningen, der giver firmaet en chance for at begynde ansættelsesforholdet, som en midlertid ansættelse på tre måneder, hvorefter en fastansættelse kan ske.

De konkrete fordele ved at lade et vikar- eller rekrutteringsbureau stå for jeres rekruttering er med andre ord til at tage og føle på for jeres firma. Dig og dine medarbejdere får ikke blot en perfekt ny kollega på alle planer. Det er også med et minimalt ressourceforbrug for jer, så dig og dine kollegaer har mulighed for at bruge jeres tid på de sædvanlige arbejdsopgaver under rekrutteringen.